Lluís Calvo - escriptor

AQUESTA PÀGINA S'HA TRASLLADAT A lluiscalvo.wordpress.com

Fotografia: Carles Mercader

Lluís Calvo Poesia catalana